Info

Gibrish river de musikaliska gränserna!
”Från deltablues till cabaret och anarkistisk worldbeat” (Lira Magazine)

Den 27/9 släpptes Gibrish fjärde album Andrahandssånger.  Ett album som hyllats av musikpressen.

”Gibrish är säregna i svenskt musikliv” (Dalademokraten)

”De viktar lekfullhet mot allvar, och Andrahandssånger är ett exempel på hur precist de båda vågskålarna balanserar.”
(Mono Magasin)

Sundsvallsbandet Gibrish startade 2008 och har sedan dess gjort tre album och turnérat i både Sverige, Finland, USA och England. Bandet har mottagits med idel lovord från både publik och press.

Det tredje albumet från Gibrish, I Landet Lagom, släpptes 2018. Tio rikt varierade och ytterst personligt gibrifierade låtpärlor!

”Prepare to get Gibrified” (skopemag.com)
”Brilliant Gibrish!” (Lancaster Guardian)
”Diverse mix of music that will knock your socks off” (Mi2n.com)

Gibrish rötter finns i den svenska vistraditionen men tar den i nya riktningar. Bandet influeras också av den amerikanska rootsmusiken som blues och jazz men även improvisations- och teatermusik.

Kontakt och bokning: info@gibrish.se

Info

Gibrish from Sweden is tearing down the musically borders and been described live as a magical place where anything can happen!

On 27/9, Gibrish’s fourth album Andrahandssånger is released. The album is filled with the band’s, often acclaimed, own material.

Gibrish history stretches back to 2008 and since then released three albums och toured Sweden, Finland, USA och England. The band gained success from both audience och international press.

Gibrish third album ”I Landet Lagom” released 2018

”Prepare to get Gibrified” (skopemag.com)
”Brilliant Gibrish!” (Lancaster Guardian)
”Diverse mix of music that will knock your socks off” (Mi2n.com)
”From delta blues and cabaret to progressive folk-rock with elements of anarchist worldbeat” (Lira Magazine)

The broad range of musical styles and experience that the members posses is a key ingredient in the vitality of the Gibrish live act and its sprawling writing sessions.

The idea behind the band is to take off in the Swedish folk tradition and develop it into new exciting directions. Besides the myriad of musical styles represented in the band there is much weight upon improvisation and theater elements.

Contact and bookings: info@gibrish.se

 
PRESS

Video

Gibrish Live